BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Pożyczka ze środków unijnych na zakup samochodu osobowego dla MMŚP

cze 3, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mogą wnioskować o pożyczkę ze środków unijnych na zakup samochodu osobowego lub specjalistycznego, nowego lub używanego.

 • od 50.000 do 1 mln – kwota, którą możesz przeznaczyć na zakup samochodu
 • 84 m-ce (7 lat) – maksymalny okres spłaty pożyczki
 • 2,47% 2,87% – oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania 
 • malejące raty
 • 100% w kwocie brutto
 • brak wkładu własnego
 • ubezpieczenie AC i OC za pierwszy rok można sfinansować ze środków pożyczki 
 • bez prowizji za udzielenie pożyczki
 • bez prowizji za wcześniejszą spłatę

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

W przypadku zakupu samochodu może to być:

 • obligatoryjnie weksel in blanco.
 • zastaw na samochodzie kupionym w ramach pożyczki
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych

– płatne jednorazowo w wysokości 2% od kwoty pożyczki

– poręczenie do 80% kwoty kapitału dla firm działających przychodowo powyżej 6 miesięcy lub poręczenie do 50% kwoty kapitału dla firm działających poniżej 6 miesięcy.

 • poręczenie osoby fizycznej lub prawnej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej

Sposób uruchomienia pożyczki

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest w transzach lub jednorazowo, zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Skontaktuj się z Ekspertem Kredytowym

Wniosek o pożyczkę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz prognozy przychodowo-kosztowe inwestycji opracowuję na podstawie dokumentów finansowych i informacji uzyskanych od Klienta, po podpisaniu umowy współpracy. Zapraszamy do kontaktu: http://abiti.pl lub mailowo: abiti@abiti.pl


Facebook Icon