BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Środki unijne na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

cze 23, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mogą wnioskować o pożyczkę ze środków unijnych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez:

 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa
 • modernizację środków produkcji – zakup nowych lub używanych urządzeń, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności (remont, rozbudowa, budowa nieruchomości, w której ma być prowadzona działalność)
 • wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy
 • do 1.000.000 zł – kwota pożyczki
 • 84 m-ce (7 lat) – maksymalny okres spłaty pożyczki
 • 2,47% 2,87% – oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania 
 • 0,87% – 1,87% – oprocentowanie stale preferencyjne w całym okresie finansowania
 • malejące raty
 • finansowane 100% w kwocie brutto
 • brak wkładu własnego
 • bez prowizji za udzielenie pożyczki
 • bez prowizji za wcześniejszą spłatę
 • do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją)

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Podstawowe zabezpieczenie akceptowane przez pożyczkodawcę:

 • obligatoryjnie weksel in blanco.
 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych

płatne jednorazowo w wysokości 2% od kwoty pożyczki

– poręczenie do 80% kwoty kapitału dla firm działających przychodowo powyżej 6 miesięcy

– poręczenie do 50% kwoty kapitału dla firm działających poniżej 6 miesięcy

 • poręczenie osoby fizycznej lub prawnej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym

Sposób uruchomienia pożyczki

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest w transzach lub jednorazowo, zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową. Zapraszamy do kontaktu: http://abiti.pl lub mailowo: abiti@abiti.pl.


Facebook Icon