BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

300.000 zł finansowania w ramach mikropożyczek ze środków unijnych dla nowo założonych firm

lip 24, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Dopiero co założyłeś swoją firmę lub Twoja firma działa nie dłużej niż 3 lata? Możesz liczyć na oprocentowanie stałe na poziomie 0,94%. Możesz otrzymać pożyczkę ze środków unijnych do 100.000 zł Jeden przedsiębiorca może wziąć w sumie do 3 jednostkowych pożyczek!

Dla kogo:
– prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą,
– jesteś spółką cywilną,
– spółką jawną,
– spółką z o.o.,
– spółką komandytową,

Środkami z pożyczki możesz finansować inwestycje przyczyniające się do rozwoju firmy, np.: zakup nowych/ używanych maszyn i urządzeń, zakup środka transportu, rozbudowanie stanowisk pracy, wybudowanie własnego lokalu handlowego, zakup przyczepy gastronomicznej, wyposażenia do kwiaciarni, mobilnej myjki parowej, itp. Do 50% kwoty pożyczki można przeznaczyć na cele obrotowe związane z realizowaną z pożyczki inwestycją.

Okres spłaty – do 66 m-cy

  • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
  • bez prowizji za udzielenie pożyczki
  • bez prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki, np.: zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej, hipoteka ustanowiona aktem notarialnym, poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych, poręczenie osoby fizycznej, obligatoryjnie weksel in blanco. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

*kwota pożyczki – 100000 zł

W ramach umowy współpracy z przedsiębiorcą zajmuję się kompleksową obsługą procesu uzyskania pożyczki ze środków unijnych, tj.: przygotowaniem wniosku o pożyczkę wraz z prognozami przychodowo-kosztowymi inwestycji, skompletowaniem wraz z Klientem niezbędnej dokumentacji do wniosku, rozliczeniem finansowania. Zapraszam do kontaktu: Joanna Kobak, kom. 516 152 407 lub mailowo: kobak@abiti.pl


Facebook Icon