BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Prowadzisz działalność gospodarczą w wynajmowanej nieruchomości?

sie 23, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Prowadzisz działalność gospodarczą w wynajmowanej nieruchomości? Zamierzasz kupić lokal, w której będzie siedziba Twojej firmy. Możesz skorzystać z pożyczki unijnej na zakup nieruchomości. Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Dla kogo?

– jednoosobowej działalności gospodarczej,
– spółki cywilnej,
– spółki jawnej,
– spółki z o.o.,
– spółki komandytowej.

Wkład własny:

W ramach pożyczki możliwe jest finansowane m.in. zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych – finansowanie jest do 80% ponoszonych wydatków brutto.

Wysokość pożyczki: 1.000.000 zł

  • okres spłaty
    • przy pożyczce do 500.000 zł – do 60 m-cy
    • przy pożyczce powyżej 500.000 – do 84 m-cy
  • oprocentowanie stałe – 2,47% – 2,87%
  • możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
  • bez prowizji za udzielenie pożyczki
  • bez prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki, np.: zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej, hipoteka ustanowiona aktem notarialnym, poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych, poręczenie osoby fizycznej, obligatoryjnie weksel in blanco. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki. Skontaktuj się z nami: abiti@abiti.pl.


Facebook Icon