BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Raport dot. marketingu internetowego od SEMGO już wkrótce!

paź 10, 2019 dodane przez SEMGO

Ponad 80% polskich przedsiębiorców deklaruje posiadanie strony internetowej. Jednak w obecnych czasach sama strona to za mało. Bez konkretnego ruchu na niej staję się ona jak ulotka rozdawana na pustyni, nie trafia do tego, do kogo powinna.

Ta metafora była myślą przewodnią badania, które odbyło się między sierpniem a wrześniem 2019 w Bydgoszczy. Agencja marketingu internetowego SEMGO przy pomocy ankiety internetowej zapytała lokalnych przedsiębiorców o działania e-marketingowych w ich firmach. W ankiecie pojawiło się ponad 20 pytań z obszaru szeroko rozumianego e-marketingu. Kwestionariusz składał się z 3 części. Pierwsza z nich dotyczyła danych o firmie i znalazły się tam pytania o jej staż, zakres działania, formę prawną, wielkość.

Druga część ankiety dotyczyła audytu własnych działań związanych z marketingiem internetowym. Respondenci odpowiadali tutaj na zagadnienia związane ze współpracą z agencjami interaktywnymi oraz działaniami e-marketingowymi, które do tej pory podejmowali. Trzecia część ankiety to pytania o potrzeby w zakresie usług marketingowych w lokalnych firmach. Przedsiębiorcy wypełniając ankietę próbowali zdefiniować jakie formy wsparcia e-marketingowego byłyby najlepsze w przypadku ich firm.

Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI (computer assisted web interwiev) przy pomocy narzędzia Interankieta na grupie przedsiębiorców mających zarejestrowane swoją działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Jej wyniki posłużą między innymi do stworzenia pakietu usług wsparcia e-marketingowego dla lokalnych firm. W tym momencie wyniki ankiety są opracowywane i już wkrótce będą zaprezentowane na portalu BydgoskieMarki.pl. Pełny raport będzie możliwy do pobrania ze strony www.semgo.pl.


Facebook Icon