BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Czym jest operat szacunkowy, kto go sporządza i jakie informacje powinny się w nim znaleźć

paź 22, 2019 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Operat szacunkowy to dokument sporządzany na potrzeby wyceny nieruchomości. Ta natomiast to nic innego, jak urzędowe poświadczenie jej wartości. Jeśli jesteście ciekawi, kto sporządza operat szacunkowy, jakie informacje zostają w nim zawarte i kiedy należy go przygotować, czytajcie dalej – znajdziecie tu wszystkie najważniejsze informacje!

Komu potrzebny jest operat szacunkowy nieruchomości?

Operat szacunkowy jest wymagany we wszystkich sytuacjach, w których wartość nieruchomości musi zostać poświadczona urzędowo. A zatem: gdy wnioskujemy o kredyt hipoteczny, gdy jesteśmy stroną w sądowym postępowaniu spadkowym, przy podziale majątku bądź egzekucji komorniczej. Wówczas wycena nieruchomości jest podstawą postępowania i dalszych działań. Operat może być niezbędny również dla ustalenia wysokości podatku od nieruchomości bądź wysokości czynszu wynajmu.

Kto przygotowuje operat szacunkowy?

Operat szacunkowy przygotowywany jest przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego niezbędne uprawnienia. Takie usługi świadczy m.in. firma Bri Wyceny z siedzibą w Bydgoszczy. Rzeczoznawca jest niezależnym ekspertem, dokonującym wyceny nieruchomości w oparciu o Ustawę z dnia 21. Sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Operatu nie możemy przygotować samodzielnie – taka wycena nie będzie mieć żadnej mocy prawnej.

Jakie informacje zawiera operat szacunkowy?

Zarówno sposób sporządzania, jak i treść operatu szacunkowego nieruchomości określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Jak wynika z jego zapisów, operat musi zawierać zakres oraz cel wyceny, podstawę formalną do jej sporządzenia, opis przeznaczenia i stan nieruchomości, a także analizę rynku nieruchomości i określenie metody szacowania. Wycenę dokonuję się przy zastosowaniu jednego z podejść: porównawczego lub kosztowego. Rzeczoznawca może również zastosować podejście mieszane, które zwiera elementy pozostałych. Opis stanu nieruchomości określa jej metraż, warunki techniczne, a także usytuowanie i lokalizację. Analiza rynku jest natomiast analizą czynników takich jak zasoby rynku wtórnego i pierwotnego, popyt i podaż, wcześniejsze transakcje i zasobność mieszkańców. Operat uwzględnia również ocenę związanego z nieruchomością ryzyka. Czego jeszcze w operacie nie może zabraknąć? Oczywiście: wniosków, a zatem wyliczenia maksymalnej i minimalnej ceny za 1m2 wycenianej nieruchomości.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

To pytanie, które często pojawia się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych. Nie ma na nie jednak jednoznacznej odpowiedzi – nie istnieje bowiem żaden urzędowy, oficjalny cennik. Cena sporządzenia operatu zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju nieruchomości, jej sytuacji prawnej, czasu realizacji operatu i kosztów, z jakimi się ta realizacja wiąże. Przeciętnie wycena mieszkania kosztuje od 300 zł wzwyż (nawet d 1 tys. zł), zaś wycena domu, od 500 zł.

Chcąc skrócić i usprawnić proces sporządzenia operatu szacunkowego, warto się do niego odpowiedniego przygotować – skompletować niezbędne dokumenty (wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, rzuty lokalu itp.) i jak najwcześniej znaleźć odpowiedniego specjalistę.


Facebook Icon