BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Wycena nieruchomości, a kredyt hipoteczny – od czego zależy decyzja kredytowa

lut 21, 2020 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Większość, zarówno domów jak i mieszkań, kupowana jest obecnie na kredyt. Udzielający go bank, nim wyda ostateczną decyzję kredytową, poddaje analizie nasze zarobki oraz zobowiązania. To jednak nie wszystko – weryfikuje również wartość nieruchomości, którą zamierzamy kupić, a która będzie stanowiła dla banku zabezpieczenie. W jaki sposób dokonuje jej wyceny i od czego zależy ostateczna decyzja kredytowa?

Wycena banku

Wstępną wycenę nieruchomości często wykonuje pracownik banku. Robi w oparciu o oferty sprzedaży mieszkań dostępne w internecie oraz posiadane informacje na temat nieruchomości, którą zamierzamy kupić. Analizuje m.in. jej lokalizację, metraż czy stan. Czasem konieczne jest przestawienie zdjęć nieruchomości, a niekiedy zdarza się, że bank zleca pracownikowi bądź działającej na jego zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenie inspekcji. Dzieje się tak w szczególności w przypadkach, w których wnioskujemy o kredyt hipoteczno-budowlany. Wówczas część przeznaczonych środków zostanie przeznaczona na remont bądź inne prace budowlane. Inspekcja przeprowadzana jest także w nieruchomościach kupowanych na rynku pierwotnym. Pozwala bowiem ocenić ii potwierdzić aktualny stan zaawansowania prowadzonych prac. Czy wycena wykonywana przez bank lub zatrudnionego podwykonawcę jest płatna? To zależy. W niektórych bankach może być zupełnie darmowa, w innych będziemy musieli liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych.

Wycena rzeczoznawcy

Wycena nieruchomości, którą bank zleca zatrudnionemu w nim pracownikowi, choć może być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowej, nie posiada mocy prawnej i nie jest tak dokładna i rzetelna jak wycena wykonywana przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca przygotowuje operat szacunkowy będący urzędowym dokumentem poświadczającym wartość nieruchomości. W wycenie rzeczoznawca bierze pod uwagę szereg równych czynników oraz danych, do których pracownicy banku nie mają dostępu. Jak podkreślają specjaliści z BRI Wyceny, taka wycena nie opiera się na cenach ofertowych nieruchomości (które często są zawyżone), a na cenach transakcyjnych. Wykonanie operatu rzeczoznawcy zleca bank, a jego koszt zwykle wynosi od 400 do 600 zł. Może być wyższy, jeśli wycenie poddajemy dom bądź działkę budowlaną. Może się również zdarzyć, że to kredytobiorca będzie musiał zlecić wycenę rzeczoznawcy. Nie oznacza to jednak zupełnej swobody – to bank wskaże nam listę rzeczoznawców, spośród których będziemy mogli dokonać wyboru.

Obecnie aż połowa wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteki, to wyceny wykonywane we własnym zakresie. Druga połowa to wyceny zlecane bezpośrednio przez bank. Co istotne, wycena, którą zlecamy samodzielnie, często znacząco pozwala skrócić czas oczekiwania ostateczną decyzję kredytową.


Facebook Icon