BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Najszybsze wsparcie płynnościowe polskich przedsiębiorców

cze 19, 2020 dodane przez Joanna Kobak

Z dniem 04 maja we wszystkich województwach ruszył nabór wniosków na preferencyjną Pożyczkę Płynnościową dla firm z sektora MŚP bez względu na branżę.

Pożyczka Płynnościowa finansowana jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej lub są nią zagrożeni.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
 • Brak wymogu wkładu własnego
 • Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15.000.000 zł, ale nie może być wyższa niż 25% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa w 2019r.
 • w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100.000 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.
 • w przypadku kwoty pożyczki powyżej 100.000 zł wymagane zabezpieczenie w postaci hipoteki lub środka trwałego (max LTV 60%).

DLA KOGO

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31.12.2019 nie 

znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
a) znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
b) są nią zagrożone.

 • wykazują dochody w wysokości minimum 2-krotności raty pożyczki po odjęciu zobowiązań.

OPROCENTOWANIE, OPŁATY i PROWIZJE

 • Oprocentowanie 0% – pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

NA JAKI CEL

Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • zatowarowanie, półprodukty, itp.
 • opłaty za paliwo,
 • opłaty za czynsz,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 01.02.2020r.

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 6 lub 12 miesięcy (w zależności od województwa) od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 6 lub 12 miesięcy określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

Rozliczenie Pożyczki Płynnościowej musi być w całości udokumentowane zgodnie z prognozowanymi wydatkami. Decyzja po ok. 2 tygodniach od złożenia kompletu dokumentacji. Wypłata środków po ok. 1 tygodniu po uzyskaniu decyzji.


Facebook Icon