BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Jak banki liczą dochód przy działalności gospodarczej?

mar 16, 2021 dodane przez Joanna Kobak

Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych kroków, które należy wykonać w drodze po własną nieruchomość, jest dokładne wyliczenie swojej zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa wynika wprost z otrzymywanych przez nas dochodów, a także zobowiązań, które posiadamy. W związku z tym, aby móc ją obliczyć, musimy dokładnie wiedzieć, ile zarabiamy. W przypadku umowy o pracę, zlecenia czy dzieło jest to proste. To co wpływa na konto od pracodawcy, stanowi nasz dochód (dochód netto). Schody zaczynają się kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą.

Dlatego dziś przedstawię Wam jak banki liczą dochód przy działalności gospodarczej!

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co banki rozumieją jako dochód w przypadku własnego biznesu?
  • Jak obliczyć dochód, na podstawie którego banki liczą zdolność?
  • Jakie znaczenie przy staraniu się o kredyt mają przychody?
  • Jakich błędów unikać, będąc przedsiębiorcą starającym się o finansowanie?
  • Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby dochody z niej były uwzględnione?
  • Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie jednoosobowej oraz może być to również spółka jawna lub cywilna. Są też spółki prawa handlowego, ale dziś nie będę o nich mówiła.

Formy rozliczenia działalności a kredyt hipoteczny

Nasze prawo pozwala przedsiębiorcom na wybór formy rozliczenia. Obecnie najbardziej popularną opcją jest książka przychodów i rozchodów, ale mamy także do czynienia z innymi formami, jak: ryczałt, karta podatkowa oraz pełna księgowość.

Omówię więc każdą z nich po kolei.

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

W przypadku KPiR, musimy wiedzieć jedno:

Dochód księgowy to coś innego niż dochód dla banku. Niemniej jednak, aby wiedzieć, jak banki liczą dochód, musimy zacząć od poznania dochodu księgowego.

A więc, w rozumieniu księgowym:

Dochód = przychód – koszty

Te pozycje są doskonale widoczne w podsumowaniu książki przychodów i rozchodów lub w PIT.

Co dalej?

Następnie od dochodu musimy odjąć podatek przekazany do urzędu skarbowego, który w przypadku podatku liniowego wynosi 19% dochodu.

Dochód – podatek = dochód po opodatkowaniu

To jednak nie koniec.

Do policzenia zostają nam jeszcze składki ZUS, a dokładniej składka na ubezpieczenie społeczne. Dziś wynosi ona około 800 złotych miesięcznie, i dopiero po jej odjęciu uzyskujemy dochód uwzględniany przez banki przy obliczaniu zdolności kredytowej.

A więc:

Dochód po opodatkowaniu – składki na ubezpieczenie społeczne = dochód dla banku
Oczywiście w podanym rachunku mamy do czynienia z wartością w ujęciu rocznym, w związku z czym dzielimy uzyskaną kwotę przez dwanaście miesięcy i otrzymujemy średni miesięczny dochód brany pod uwagę przez banki.
Jak widać, dochód brany pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej jest czymś zupełnie innym niż dochód księgowy. Ta wiedza jest podstawą do prawidłowego obliczenia naszej zdolności.

Jakie błędy popełniane są najczęściej?

  • podanie przychodu jako dochodu (to najczęściej spotykany problem w przypadku osób samozatrudnionych, które przeszły z umowy o pracę na działalność)
  • traktowanie dochodu księgowego jako dochodu przyjmowanego do liczenia zdolności kredytowej.

Ryczałt

Ryczałt to specyficzna forma rozliczenia ze względu na fakt, że nie wykazujemy w nim wszystkich kosztów prowadzonej działalności. Podatek, który mamy do zapłaty, również jest niższy. Wynosi on – w zależności od specyfiki działalności – 3%, 5,5%, 8,5% lub 17% i 20%, i płacony jest od sumy przychodów.

Jak więc policzyć dochód przyjmowany przez banki przy rozliczeniu ryczałtowym?
Sprawy nie ułatwia fakt, iż nie ma jednej reguły. Każdy bank policzy go nieco inaczej.
Aby jednak nie pozostawić Was bez odpowiedzi, poniżej przedstawię trzy sposoby liczenia dochodu przy ryczałcie w różnych bankach:

sposób pierwszy:
(wysokość podatku zapłaconego w ostatnim roku x 5) : 12 = miesięczny dochód brany pod uwagę przez banki

80% dochodu netto (po zapłaceniu podatku w zależności od specyfiki działalności) ryczałtu

sposób trzeci:
– 50% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla stawki 20%
– 30% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla stawki 17%
– 15% średniomiesięcznych przychodów z PIT-28 dla pozostałych stawek.

Tak więc przyjęte wartości mogą stanowić w banku podstawę do wyliczenia zdolności kredytowej.

Karta podatkowa

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku karty podatkowej; nie ma jednej reguły liczenia dochodu, który brany jest przez banki pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej.

Jednak, podobnie jak przy ryczałcie, przedstawię Wam przykładowe sposoby obliczania dochodu dla karty podatkowej.

stawka podana przez urząd skarbowy do zapłaty x 5/ 7/ 8/ 9/ 15 = miesięczny dochód netto brany pod uwagę w zależności od banki

A zatem przyjęte wartości mogą stanowić w banku podstawę do wyliczenia zdolności kredytowej.

Pełna księgowość

Ostatnią możliwą formą rozliczenia jest pełna księgowość. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej spotykana jest nieco rzadziej niż poprzednie, ze względu na to, ponieważ wymóg prowadzenia pełnej księgowości przy jednoosobowej działalności zaczyna się dopiero od momentu osiągnięcia progu 2 milionów euro obrotu rocznego, i zwykle przy takich obrotach przedsiębiorcy przechodzą na spółki prawa handlowego.
Jednak, oczywiście, zdarza się.

Jak banki obliczają dochód w tej sytuacji?

(zysk – podatek dochodowy – ubezpieczenie społeczne) : 12 = dochód brany pod uwagę przez banki

Spółki cywilne i spółki jawne

W przypadku spółek jawnych oraz cywilnych dochód obliczany jest identycznie, jednak przypada na jednego kredytobiorcę zgodnie z ilością posiadanych przez niego udziałów w spółce.

Na koniec, najważniejsze pytanie:
Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby dochody z niej były uwzględnione w liczeniu zdolności kredytowej?

Działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum 12 pełnych miesięcy, aby dochód z niej banki mogły wziąć pod uwagę w wyliczaniu zdolności kredytowej.

W niektórych bankach będzie to 12 miesięcy kalendarzowych, czyli np. od marca 2020r. do marca 2021r.
Jednak są również banki, które wymagają pełnego roku rachunkowego, czyli od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność od maja 2020r. – aby móc starać się o kredyt – w większości banków, będzie musiał poczekać do stycznia 2022r.

Wyjątkiem od tej zasady są osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia. Dla samozatrudnionych minimalny okres prowadzonej działalności to 3 miesiące pod warunkiem udokumentowania, przejścia z umowy o pracę na czas nieokreślony/ określony na działalność gospodarczą, gdzie rodzaj świadczonych usług nie uległ zmianie oraz umowa/ umowy obowiązywały przez minimum 6 miesięcy.

Podsumowanie

Choć obliczenie dochodu uwzględnianego przez bank do wyliczenia zdolności kredytowej w momencie, gdy jest się właścicielem jednoosobowej działalności, jest dość skomplikowane (szczególnie w porównaniu do obliczania dochodu w przypadku umowy o pracę), mam nadzieję, że udało mi się choć trochę wyjaśnić ten proces.


Facebook Icon