BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Budowa domu przez dewelopera czy firmę budowlaną, a kredyt hipoteczny

wrz 14, 2021 dodane przez Joanna Kobak

Czy wiesz, że deweloper nie jest tym samym co firma budowlana? Wielu klientów nie ma tej świadomości. W praktyce, kupując dom z rynku pierwotnego, możesz go nabyć albo od dewelopera, albo właśnie od firmy budowlanej.

Co to dla Ciebie oznacza?

Musisz sobie od razu uświadomić, że deweloper nie jest firmą budowlaną i odwrotnie.
To dwie zupełnie różne instytucje działające na innych zasadach.

Którą lepiej wybrać? Co może być korzystniejsze – deweloper czy firma budowlana?

Deweloper

Żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, należy zrozumieć, że deweloper jest deweloperem w rozumieniu ustawy – podpisuje z klientem umowę deweloperską, ma prospekt informacyjny oraz rachunki powiernicze. Dzięki temu może otrzymywać pieniądze z kredytów klientów w trakcie budowy.

Bank wiedząc, że dana firma jest deweloperem w rozumieniu ustawy, nie obawia się wypłacać pieniądze z kredytu w trakcie budowy kolejnych etapów inwestycji. To w pełni bezpieczne, ponieważ środki pieniężne klientów chronione są przez rachunki powiernicze.

Jak to działa?

Deweloper musi najpierw zrealizować konkretny etap budowy, aby otrzymać pieniądze ze wspomnianego rachunku powierniczego. Dosłownie mówiąc, buduje za własne środki finansowe, a dopiero po ukończeniu kolejnych etapów może otrzymać pieniądze z kredytów klientów.

Trzeba pamiętać, że jeszcze do niedawna, kiedy nie było rachunków powierniczych, deweloperzy dosłownie zabierali pieniądze klientów i albo budowali dany etap, albo po prostu ogłaszali bankructwo i ulatniali się z gotówką. Teraz wszystkie transakcje na rynku pierwotnym są dużo bezpieczniejsze. W praktyce deweloperom nie opłaca się bankrutować, bo nie są w stanie w żaden sposób przywłaszczyć sobie środki zdeponowane na koncie.

Firma budowlana

Jednak nie każdy, kto sprzedaje domy na rynku pierwotnym, to deweloper.
Istnieje wiele małych firm, które budują i sprzedają, ale formalnie nigdy nie zostały deweloperami.

Jak to działa?

Takie przedsiębiorstwa muszą zakończyć inwestycję (otrzymać pozwolenie na użytkowanie), aby móc wystawić nieruchomości na sprzedaż. W tej sytuacji banki wypłacają środki finansowe dopiero po ukończeniu całej budowy, więc ryzyko utraty pieniędzy jest minimalne.

Można powiedzieć, że bez względu na to, od kogo kupujecie dom, jest to tak samo bezpieczne.

Gdzie zatem są różnice – deweloper a firma budowlana?

Podstawowa różnica wiąże się z kredytem hipotecznym.

Jeśli firma to deweloper w rozumieniu ustawy, o kredyt możesz występować w dowolnym momencie budowy domu.

 Jakie dokumenty musisz przedłożyć do wniosku kredytowego:

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące (gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW)
 • decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi (jeśli dotyczy) dewelopera
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, z pieczęcią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania – w przypadku inwestycji zakończonych
 • wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące) – jeśli starszy, to potwierdzenie dewelopera – na dokumencie, że nic się nie zmieniło
 • kopia mapy ewidencyjnej (nie starszy niż 3 miesiące) – jeśli starszy, to potwierdzenie dewelopera – na dokumencie, że nic się nie zmieniło
 • zaświadczenie z właściwego starostwa powiatowego, potwierdzające że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub inną decyzją określającą zadania zakresu  gospodarki leśnej (ważne 6 m-cy).

Dokument potrzebny jest gdy:

 •  nieruchomość jest oznaczona jako las w ewidencji gruntów i budynków,
 •  nie jest oznaczona jako las ale jest przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 •  nie jest oznaczona jako las, ani nie jest przeznaczona do zalesienia lecz stanowi faktycznie las, bezpośrednio graniczy z lasem lub jest związana z gospodarką leśną.
 • umowa rezerwacyjna nieruchomości oraz wzór umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym i z załącznikami (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

albo

 • umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym i z załącznikami (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)
 • pełnomocnictwo dewelopera w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczone dla osób podpisujących umowę przedwstępną/rezerwacyjną w jego imieniu – jeżeli nie wynika z KRS
 •  notarialne pełnomocnictwo dewelopera dla osób potwierdzających dokumenty w jego imieniu za zgodność z oryginałem, jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z KRS (z oryginalnym podpisem osoby posiadającej pełnomocnictwo do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu dewelopera)
 • oświadczenie właściciela nieruchomości (dewelopera) w zakresie przedmiotu wzmianek, podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące dewelopera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS-u lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnegooświadczenie dewelopera na druku banku o prowadzonej inwestycji.

Jeżeli zaś przedsiębiorstwo jest po prostu firmą budowlaną, o kredyt możesz wnioskować dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

 Jakie dokumenty nieruchomości musisz przedłożyć do wniosku:

–  umowa przedwstępna kupna – sprzedaży

–  numer księgi wieczystej nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu; jeżeli       nieruchomość nie ma księgi wieczystej, podaje się numer księgi wieczystej, z której ta nieruchomość będzie wydzielana

–  ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku

–  wypis z rejestru gruntów (ważność 3 m-ce od daty wystawienia) z przeznaczeniem do dokonywania zmian w KW (NIE uproszczony)

–  wyrys z mapy ewidencyjnej (ważność 3 m-ce od daty wystawienia) z przeznaczeniem do dokonywania zmian w KW (NIE uproszczony)

–  dokument potwierdzający wielkość powierzchni domu; np. projekt budowlany zawierający wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią, rzuty kondygnacji wraz z powierzchnią pomieszczeń, inwentaryzacja budynku, wypis z kartoteki budynków ze wskazaną powierzchnią użytkową, pozwolenie na użytkowanie budynku z podaną powierzchnią użytkową budynku.

–  zaświadczenie z właściwego starostwa powiatowego, potwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub inną decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (ważne 6 m-cy).

Dokument potrzebny jest gdy

a) nieruchomość jest oznaczona jako las w ewidencji gruntów i budynków,

b) nie jest oznaczona jako las ale jest przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,

c) nie jest oznaczona jako las, ani nie jest przeznaczona do zalesienia lecz stanowi faktycznie las, bezpośrednio graniczy z lasem lub jest związana z gospodarką leśną.


Facebook Icon