BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Co jaki okres czasu należy wykonać przegląd techniczny hydrantów?

paź 29, 2021 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Kwestie te zostały rozstrzygnięte w przepisach prawa. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. wskazano, iż przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne dotyczące urządzeń przeciwpożarowych (w tym między innymi hydrantów wewnętrznych) powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Ponadto, węże, które stanowią podstawowe wyposażenie hydrantów wewnętrznych muszą być poddawane próbie ciśnieniowej raz na 5 lat na maksymalne ciśnienie robocze.

Przegląd hydrantów konieczny jest co najmniej raz w roku, o ile producent w dokumentacji techniczno-ruchowej nie wskazuje większej częstotliwości przeglądów. Natomiast, jak nam wiadomo, wśród najbardziej znanych polskich producentów nie ma przypadków narzucania, aby legalizacja hydrantów miała odbywać się częściej niż raz do roku. W trakcie przeglądu sprawdza się między innymi oznakowanie hydrantu, czy jest swobodny i szybki dostęp do niego, a tym samym czy istnieje możliwość jego sprawnego otwarcia. Następnie sprawdzany jest jego stan techniczny oraz działanie elementów składowych. Badanie to musi być przeprowadzone przez osobę uprawnioną do wykonywania tego typu kontroli. Przegląd hydrantów jest bardzo ważny. Dla celów formalnych przygotowywany jest protokół z badania ciśnienia i wydajności. Poza zbadanymi parametrami będą tam ujęte informacje na temat stanu technicznym każdego sprawdzanego w danym dniu urządzenia. Ważne będzie oznaczenie daty, ponieważ określi to termin kolejnego przeglądu.

Jak wygląda przegląd hydrantu?

W ramach wykonywanego co najmniej raz w roku przeglądu hydrantu wykonuje się następujące czynności:

 • w pierwszej kolejności następuje sprawdzenie stanu technicznego danego hydrantu oraz prawidłowego działania wszystkich jego elementów składowych
 • następnie następuje weryfikacja oznakowania i sprawdzenie czy hydrant jest użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi
 • jeżeli poprzednie etapy zakończyły się pomyślnie, sprawdzający przechodzi do dokonania pomiaru ciśnienia oraz zamierzenia wydajności
 • w przypadku gdy hydrant działa prawidłowo, następuje oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” i ustalenie daty następnej kontroli
 • ostatnim etapem jest wystawienie dokumentu o nazwie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”

W przypadku, kiedy konieczne są jakiekolwiek naprawy, hydrant otrzymuje etykietę z napisem „USZKODZONY” (taka informacja natychmiast trafia do użytkownika lub właściciela)

Jak wygląda próba ciśnieniowa węży, które stanowią wyposażenie hydrantów wewnętrznych?

Węże, które stanowią obowiązkowe wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz poddawane próbie ciśnieniowej co najmniej na 5 lat. Musi to być wykonywane zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Gdy prace nad próbą ciśnieniową węży zakończą się pomyślnie, wystawiany jest „protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych”.

Jakie nieprawidłowości mogą się pojawić podczas przeglądu technicznego hydrantów?

 • utrudniony dostęp do hydrantu. Często zdarza się, że użytkownicy obiektów zastawiają hydrant różnymi elementami wyposażenia obiektów. Powoduje to sytuację, gdy w momencie pożaru nie mamy możliwości skorzystania z hydratu
 • brak kluczyków w szafkach hydrantowych. Powoduje to brak możliwości wykorzystania hydrantu, ponieważ drzwiczki bez klucza się nie otworzą
 • brak węża lub brak prądownicy w szafce hydrantowej (niejednokrotnie ulegają kradzieży)
 • brak pokręteł zaworów hydrantowych (również są bardzo często kradzione)
 • brak profesjonalnej kontroli technicznej hydrantów, przez to okazują się niesprawne
 • zdarza się, że osoba, która wymienia węże hydrantowe na nowe węże, zapomina, że trzeba je wyjąć z pasów transportowych. W ten oto sposób węże związane są mocnym pasem lub liną i z pewnością nie dadzą się szybko rozwinąć. Potrzebny jest do tego nóź, a raczej mało kto nosi go przy sobie. Ponadto, w sytuacji pożaru liczy się każda sekunda.
 • brak regularnych przeglądów może spowodować zapieczenie się zaworów i w efekcie tego pojawi się brak możliwości sprawnego otwarcia hydrantu.

Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, gdy w przypadku zagrożenia okazuje się, że mamy pod ręką niesprawny hydrant. Pamiętajmy, że skorzystanie z hydrantu we wczesnej fazie pożaru jest w stanie uratować wiele osób i dużej wartości rzeczy materialne. Można z jego pomocą ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Dlatego właśnie legalizacja hydrantów jest tak ważna.


Facebook Icon