BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Raty kredytów znów idą w górę. Jak zatem pomóc Kredytobiorcom?

sie 1, 2022 dodane przez Joanna Kobak

Po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej weszła w cykl podwyżek stóp procentowych raty kredytów mieszkaniowych wzrosły już nawet o 90 proc. To zaś negatywnie wpływa na domowe budżety i wiele polskich rodzin mierzy się z problemami w spłacie. Odpowiedzią na stale rosnący WIBOR ma być przygotowana przez rządzących tarcza, czyli „doraźna” pomoc dla kredytobiorców.

NBP walczy z inflacją, raty kredytów szybują

Pierwsza od wielu lat podwyżka stóp procentowych w Polsce miała miejsce w październiku 2021 roku. Wtedy też – z uwagi na szybko rosnącą inflację – Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podnieść stopy procentowe do poziomu 0,5. Przypomnijmy, że przez ostatnie dwa lata, wysokość stóp procentowych była bliska zeru, co spowodowało masowe wyprawy Klientów po kredyty hipoteczne.

Jak szacują bankowcy i ekonomiści, tylko w okresie półtora roku mogło przybyć ponad 400 tys. nowych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na prawie zerowym oprocentowaniu.

Kolejna zwyżka stóp miała miejsce już po miesiącu, więc raty kredytów wzrosły powtórnie, ale jednak nieco wyżej niż w październiku. Nie było to jednak jeszcze zbyt odczuwalne, ponieważ wskaźnik WIBOR i tak był na historycznie niskim poziomie, co nie zaburzało zbytnio finansów domowych. Sęk w tym, że zapoczątkowana seria podwyżek jeszcze się nie zakończyła, a na dzień publikacji tego artykułu wysokość stopy referencyjnej wynosi już 6,5 procenta, czyli tyle, ile przed 18 laty, a to zapewne nie koniec wzrostów i kolejne podwyżki są praktycznie pewne.

Co jednak mają zrobić w tej sytuacji kredytobiorcy, gdy raty kredytów mieszkaniowych poszybowały niekiedy nawet o 100 procent? Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego? Czy rząd przygotował jakąś pomoc dla kredytobiorców? Rozwiązań jest kilka.

Rządowa pomoc dla kredytobiorców

Jak wspomnieliśmy na wstępie, rząd widząc wzrost stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a także odczuwając presję społeczną i medialną, przygotował kilka narzędzi, które mają pomóc kredytobiorcom w czasach znacznych zwyżek oprocentowania kredytów. Warto w tym miejscu dodać jednak, że rozwiązania, które przedstawię, dotyczą wyłącznie kredytów hipotecznych, a w przypadku jednego z zaoferowanych narzędzi trzeba spełnić spore wymagania.

Pomoc dla kredytobiorców – „nowe” wakacje kredytowe

Jednym z rozwiązań oferowanych przez rząd, jako pomoc dla kredytobiorców są ustawowe wakacje kredytowe. Skorzystać z nich będą mogli wszyscy posiadacze kredytów hipotecznych już od trzeciego kwartału 2022 roku.

Zgodnie z przekazanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego informacjami, wakacje kredytowe będą dostępne raz na kwartał – 4 razy w 2022 roku i tyle samo w roku 2023).

WAŻNE! Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytowej, co w praktyce oznacza, że nie trzeba będzie płacić w tym czasie bankowi ani złotówki.

Pamiętajmy jednak, że wakacje kredytowe polegają na przesunięciu płatności na późniejszy okres, a więc jednocześnie wydłużeniu okresu kredytowania. Raty te i tak trzeba będzie zapłacić w przyszłości.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Drugą formą pomocy dla kredytobiorców, z której skorzystać mogą posiadacze kredytów hipotecznych, jest powołany na bazie ustawy z 2015 roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Nie jest to zatem nic nowego, jednak premier deklarował zwiększenie puli środków przeznaczonych na wsparcie. Pamiętajmy przy tym, że na budżet FWK składają się banki komercyjne, a więc pieniądze te nie pochodzą z budżetu państwa.

Jak informuje na swojej stronie Bank Gospodarstwa Krajowego, aby otrzymać pomoc w ramach funduszu, trzeba spełnić jeden z określonych w ustawie warunków:

  1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
  2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Pomoc w ramach funduszu polega na przyznaniu nieoprocentowanej pożyczki na spłatę rat kredytu mieszkaniowego, jednak nie jest ona wypłacana jednorazowo, a w miesięcznych transzach (maksymalnie po dwa tysiące złotych). Łączna wartość pożyczki może wynieść 72 tys. zł. Jeśli kredytobiorca będzie spłacał pożyczkę w terminie przez minimum 100 rat, fundusz może umorzyć resztę kwoty.

Zamiennik WIBOR

Największym problemem dla kredytobiorców jest tzw. wskaźnik WIBOR, o który oparte są kredyty na zmiennej stopie. WIBOR zaś zależny jest przede wszystkim od wysokości stóp procentowych. Gdy rosną stopy, rośnie także WIBOR i właśnie oprocentowanie kredytu. Zgodnie z zapewnieniami premiera wskaźnik ten ma zostać zastąpiony innym, niższym, co pozwoli na lekkie obniżenie oprocentowania kredytu i sumaryczne zmniejszenie rat. Aktualnie nie ma jednak pewności, jaki to będzie wskaźnik, a także, o ile będzie niższy od stawki WIBOR.

A może warto rozważyć refinansowanie kredytu hipotecznego?

Zamiana kredytu może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nieprawdziwie są obiegowe opinie, że jesteś skazany do końca życia na bank, w którym zaciągnąłeś kredyt. Możesz swoim kredytem dysponować w dowolny sposób, tak aby spełniał Twoje wymagania.  W zależności od skali kredytu możesz dzięki refinansowaniu zaoszczędzić od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.


Facebook Icon