BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Kompleksowy system żywienia – PMR (Partly Mixed Ration)

mar 18, 2019 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Obecne na rynku nowoczesne systemy żywienia krów pozwalają w pełni wykorzystać potencjał genetyczny i hodowlany stada oraz możliwości gospodarstwa. Umożliwiają skarmianie paszy treściwej i objętościowej w dawkach dobranych do zmian zachodzących w poszczególnych stadiach laktacji krów.

TMR (Total Mixed Ration)

Najpopularniejszy obecnie system TMR polega na podawaniu krowom jednakowej dawki pokarmowej, składającej się z wszystkich potrzebnych komponentów. System ten wymaga stworzenia kilku grup żywieniowych, co w niektórych gospodarstwach jest bardzo trudne, albo uśrednieniu zapotrzebowania całego stada i stosowania jednej dawki. W takiej sytuacji nie wykorzystuje się możliwości produkcyjnej najbardziej wydajnych krów, jednocześnie podając drogą paszę treściwą krowom o niższym potencjale produkcyjnym.

PMR (Partly Mixed Ration)

Rozsądną alternatywą w takiej sytuacji jest system PMR czyli system dawek częściowo pełnoskładnikowych. Pozwala on na wykorzystanie uniwersalności dawek pokarmowych TMR oraz precyzyjności stacji paszowej w dawkowaniu paszy treściwej i dodatków mineralno-witaminowych.

Stosując PRM nie ma potrzeby wyodrębniania grup żywieniowych, gdyż wszystkie krowy otrzymują jedną podstawową dawkę TMR-u ułożoną np. na 25 kg mleka, a dopiero produkcja powyżej tej wydajności jest premiowana paszą treściwą i dodatkami ze stacji paszowej.

Taki system pozwala na mniejsze zużycie drogiej paszy treściwej, jednocześnie lepiej pokrywa indywidualne zapotrzebowanie energetyczne i białkowe np. w pierwszej fazie laktacji.

POLANES – możliwość wielopoziomowego wykorzystania potencjału stada i gospodarstwa.

Jeżeli gospodarstwo wyposażone jest w halę udojową POLANES z pomiarem ilości mleka np. KOMPAS 500 zsynchronizowaną ze stacją paszową PASZOTEC i systemem zarządzania stadem INFODEX można w najlepszy sposób wykorzystać zalety systemu PRM. Krowy pobierają podstawową dawkę paszową z TMR-u z wozu paszowego. Krowom o wysokiej wydajności, dzięki stacji paszowej możemy zapewnić najbardziej optymalne zaopatrzenie w składniki pokarmowe na czas laktacji.

Po pierwsze precyzyjnie premiujemy krowy wg. dnia laktacji i ilości udojonego mleka. Programując dawki żywieniowe w programie zarządzania możemy najkorzystniej spożytkować zasoby gospodarstwa i potencjał stada.

Po drugie system PMR z zastosowaniem stacji paszowej PASZOTEC wyposażonej w dozownik dodatków płynnych VITAMIZER pozwala dodatkowo zaspokoić wysokie zapotrzebowanie energetyczne krów wchodzących w laktację wprowadzając do dawki żywieniowej glicerynę, melasę i dodatki witaminowe.

Po trzecie stacja paszowa PASZOTEC wyposażona dodatkowo w wagę umożliwia bezstresowy i bieżący pomiar masy ciała w trakcie pobierania paszy. Informacje o zmianach wagi są zapisywane w systemie zarządzania INFODEX ułatwiając bilansowanie i korektę ustalonych dawek pokarmowych. Wahania wagi są również wyraźnym sygnałem aby skontrolować stan zdrowia krowy, gdyż brak apetytu to jeden z pierwszych objawów chorób np. mastitis, chorób racic itp.

Podsumowując główną zaletą systemu PMR jest więc możliwość indywidualnego skarmiania pasz treściwych w stosunku do wydajności mleka, przy jednoczesnym uniwersalnym żywieniu wszystkich krów mieszaniną podstawową podawaną z wozu paszowego


Facebook Icon