BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Jak rozpocząć budowę domu z kredytem budowlano-hipotecznym (część 2)

lip 11, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Z dzisiejszej drugiej części artykułu „Jak rozpocząć budowę domu z kredytem budowlano-hipotecznym” dowiesz się:

1/ jak wypłacany jest kredyt budowlano-hipoteczny (transze);

2/ co to jest karencja w spłacie kapitału;

3/ ile trwa okres budowy wg banku;

Jak wypłacany jest kredyt budowlano-hipoteczny (transze)?

Jak już wiecie z poprzedniego artykułu, Kredytobiorca do wniosku kredytowego przedkłada harmonogram inwestycji, czyli ustalone poszczególne etapy budowy wraz z planowanymi datami ich wykonania. Bank na tej podstawie określa w umowie kredytowej harmonogram wypłat transz, gdzie transza w terminologii bankowej oznacza po prostu pewną część zaciągniętego kredytu. Każda kolejna transza kredytu uruchamiana jest przez bank po zakończeniu prac budowlanych wymienionych w poprzedniej transzy, co oczywiście musi zostać potwierdzone wpisem w Dziennik Budowy oraz inspekcją bankową.

Dzięki takiemu rozwiązaniu bank czuwa nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i odpowiednim zagospodarowaniem środków z kredytu.

Co to jest karencja w spłacie kapitału?

W przypadku zaciągnięcia kredytu budowlanego w transzach, Kredytobiorca nie będzie spłacał pełnych rat swojego kredytu, aż do momentu wypłacenia przez bank ostatniej transzy.

Oznacza to, że dopóki bank nie uruchomi Kredytobiorcy wszystkich pieniędzy, jakie zostały mu przyznane na budowę, ten nie będzie opłacał pełnych rat. Takie zawieszenie opłat, a właściwie ich części, nazywane jest w bankowości karencją w spłacie kredytu.

Miesięczne opłaty, jakie Klient będzie musiał pokryć, obejmować będą jedynie część odsetkową raty (czyli to, co bank wraz z całym rynkiem bankowym zarobią na udzieleniu danego kredytu), a nie część kapitałową (czyli wartość zwrotu części zaciągniętego długu). Po wypłaceniu ostatniej transzy, do części odsetkowej raty doliczona zostanie także cześć kapitałowa.

Ile trwa okres budowy wg banku?

Budować dom możemy bardzo długo. Standardowy okres kredytowania w bankach na zakończenie budowy to 24 miesiące. W tym okresie Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wyłącznie rat odsetkowych, natomiast spłata rat kapitałowych rozpoczyna się w pierwszym miesiącu po zakończeniu wypłaty ostatniej transzy. Są Banki, gdzie możemy ten okres wydłużyć do 36 miesięcy.

Nie wywiązanie się z terminu zakończenia budowy może skutkować aneksem do umowy, kosztami dodatkowymi, ponowną analizą wniosku. Ostatecznie bank może nam wypowiedzieć umowę kredytu. Budowę musimy więc rozplanować dobrze w czasie – najlepiej do dwóch lat. 


Facebook Icon