BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Na czym polega i jak przebiega wycena nieruchomości?

sie 23, 2019 dodane przez BydgoskieMarki.pl

O wycenie nieruchomości zwykle mówimy w kontekście procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. W rzeczywistości jednak, nawet wnioskodawcy, często nie są świadomi, na czym taka wycena polega, jak przebiega i kto jest uprawniony do jej dokonania. By uzupełnić wiedzę, zapraszamy do lektury – w tym artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania!

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to usługa świadczona przez rzeczoznawców majątkowych. Polega na stworzeniu operatu szacunkowego, a więc dokumentu, który określa wartość rynkową nieruchomości. Firma Bri Wyceny (http://briwyceny.pl/) najczęściej tworzy operaty szacunkowe na potrzeby klientów indywidualnych zaciągających kredyt hipoteczny na zakup bądź remont nieruchomości, przedsiębiorców i wszelkich – zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych – nabywców nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna możliwość – operat bywa również zamawiany na potrzeby postępowań sądowych oraz w procesie ustanawiania wysokości podatków. W wyniku wyceny określa się wycenę wartości rynkowej, odtworzeniowej, katastralnej oraz innych wartości przewidzianych w przepisach.

Jak przebiega proces wyceny nieruchomości?

Proces wyceny nieruchomości składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich rozpoczyna się z chwilą, gdy zleceniodawca zawiera z rzeczoznawcą umowę na sporządzenie operatu. Umowa zawierać musi wszelkie istotne informacje, m.in. to, jaki jest cel wyceny, jaki jest koszt operatu i ostateczny termin jego sporządzenia. W drugim etapie rzeczoznawca dokonuje analizy cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do wycenianej, ekonomicznego potencjału regionu, w jakim znajduje się nieruchomość, popytu i podaży podobnych nieruchomości, stopy zwrotu z inwestycji i stawek czynszowych w podobnych nieruchomościach. W trzecim etapie rzeczoznawca wybiera podejście oraz metodę sporządzenia operatu, natomiast w czwartym przygotowuje wstępną wersję operatu. Nad wersją ostateczną pracuje w ostatnim, piątym etapie prac.

Podejście do wyceny nieruchomości

W oparciu m.in. o cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, jej stan, przeznaczenie w planie miejscowym czy sposób użytkowania, rzeczoznawca dokonuje wyboru podejścia, metody oraz technik, jakie wykorzysta do wyceny nieruchomości. Najczęściej stosowanym podejściem jest podejście porównawcze. Szacuje się, że rzeczoznawcy korzystają z niego w aż 90% wszystkich dokonywanych wycen. W metodzie tej, ostateczna wartość nieruchomości odpowiada wartościom i cenom, jakie uzyskują podobne do wycenianej nieruchomości. By wycena wykonana została prawidłowo, niezbędna jest znajomość loka lanych cen nieruchomości. Inne podejścia do wyceny nieruchomości to podejście dochodowe, odtworzeniowe i mieszane.

Niezbędne dokumenty i dane

Do wykonania wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje szereg różnego rodzaju danych. Sięga m.in. po te, które zawarte zostały w księgach wieczystych, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, katastrze nieruchomości, tabelach i mapach taksacyjnych, planach miejscowych, wykazach urzędów skarbowych i wszelkich dokumentach, które mogą być podstawą do dokonania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

Proces wyceny nieruchomości zazwyczaj trwa od kilku dni do kilku tygodni. Niezależnie od tego, z jak bardzo skomplikowanym przypadkiem mamy do czynienia, powinniśmy wybrać rzetelnego, zaufanego rzeczoznawcę. Wycena nieruchomości może mieć bowiem kluczowe znaczenie zarówno w przypadku zakupu, jak i sprzedaży nieruchomości.


Facebook Icon