BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Zakup domu w trakcie budowy na kredyt

paź 9, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Jeśli planujesz kupno domu w budowie na kredyt z myślą, że budowę dokończysz z własnych środków, to nic z tego, bank na to się nie zgodzi. W banku musisz przedstawić kosztorys dokończenia budowy i przepisać na siebie pozwolenie na budowę.

Zrobisz to wszystko jednym kredytem, z tym samym oprocentowaniem, ale uruchamianym przez bank w transzach. Pierwsza transza przeznaczona jest na zakup nieruchomości, zaś kolejne wypłacane są na Twoje konto, jednorazowo lub zgodnie z postępem prac budowlanych, po przepisaniu na siebie pozwolenia na budowę.

Całkowity koszt transakcji

Istotną kwestią przy zaciąganiu łączonego kredytu jest całkowity koszt transakcji (zakupu i wykończenia), który jest sumą ceny zakupu nieruchomości i środków niezbędnych do jego wykończenia.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ to właśnie od pełnej kwoty inwestycji bank będzie liczył konieczny do wniesienia przez Ciebie wkład własny, czyli minimum 10 procent całkowitego kosztu inwestycji. Środki własne, które posiadasz zazwyczaj muszą być zaangażowane w zakup nieruchomości, natomiast kwota na wykończenie zostanie Tobie wypłacona w kwocie wnioskowanej zgodnie z załączonym do wniosku kredytowego kosztorysem.

Przykład

Wnioskując o zakup domu w budowie o wartości 350.000 złotych wraz z kwotą na dokończenie budowy w wysokości 150.000 złotych, całkowity koszt inwestycji wyniesie 500.000 złotych. Zatem bank będzie oczekiwał, że wniesiesz wkład własny na poziomie minimum 50.000 złotych już przy zakupie nieruchomości. Uwzględniając dane z powyższego przykładu potencjalny Klient zawnioskuje o 300.000 złotych kredytu na zakup nieruchomości oraz o 150.000 złotych na jej wykończenie, a całkowita kwota kredytu wynosić będzie 450.000 złotych.

Dokumenty do sprzedającego dom w trakcie budowy

Osoba sprzedająca dom w trakcie budowy powinna przedstawić następujące dokumenty:

– pozwolenie na budowę

– dokumentację techniczną budynku wraz z projektem

– dziennik budowy, przy czym przerwy w budowie nie mogą być dłuższe niż 3 lata, bowiem powoduje to wygaśnięcie pozwolenia na budowę

– dokument potwierdzający fakt nabycia działki budowlanej – akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny, spadku

– nr księgi wieczystej nieruchomości

– wypis z rejestru gruntów z przeznaczeniem do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

– wyrys z mapy ewidencyjnej z przeznaczeniem do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

– aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy, albo zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

– zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i że w odniesieniu do działki nie była wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września o lasach

– jeśli w budynku zostały już wykonane jakieś instalacje np. elektryczne, kanalizacyjne, gazowe czy wodne, właściciel powinien przedstawić protokoły z odbioru tych instalacji.

Jeśli możesz, to skorzystaj także z pomocy inżyniera budowlanego. Ustali czy wykonane prace budowlane są zgodne z planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym oraz wykonawczym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami ➡ abiti@abiti.pl.


Facebook Icon