BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Planujesz zakup ziemi i budowę domów na sprzedaż?

paź 22, 2019 dodane przez Joanna Kobak

Planujesz zakup ziemi i budowę domów na sprzedaż. A może zakup mieszkań do remontu i ich sprzedaż z zyskiem. Na pewno zainteresuje Cię Pożyczka Obrotowa ze środków unijnych do 500.000 zł. Pożyczka obrotowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, to pożyczka w ramach której finansowane są przedsięwzięcia wspomagające bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa.

Na co możesz otrzymać pożyczkę obrotową?

 • zakup surowców i towarów handlowych
 • stałe i bieżące wydatki firmy m.in. na pokrycie kosztów:
  • ubezpieczenie mienia firmy
  • wynajmu
  • bieżącej obsługi prawnej czy księgowej
  • wynagrodzeń
  • reklamy, promocji
  • obsługi biura – telefon, prąd, opłata za licencję itp.
 • zakup ziemi, zakup nieruchomości – dla firm deweloperskich jako ich majątek obrotowy

Warunki udzielania pożyczek

 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi od 2,47% do 2,87%.
 • Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach malejących.
 • Karencja w spłacie kapitału pożyczki inwestycyjnej może wynosić do 3 miesięcy.
 • Od udzielenia pożyczki nie pobiera się prowizji.
 • Nie pobiera się także prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Sposób uruchomienia unijnej Pożyczki Obrotowej

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez Ciebie oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Zabezpieczenie pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki wskazujesz proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez Pożyczkodawcę, to:

 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus: obligatoryjnie weksel in blanco.

Masz możliwość ubiegania się o kolejną pożyczkę obrotową, jednakże po całkowitej spłacie uprzednio udzielonej pożyczki obrotowej.

A może zainteresuje Cię pożyczka inwestycyjno-obrotowa do 2 mln zł, z okresem finansowania do 7 lat, w której do 50% wartości pożyczki możesz przeznaczyć na cele obrotowe związane z finansowaną z pożyczki inwestycją. Skontaktuj się z nami: abiti@abiti.pl.


Facebook Icon