BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Faktoring – co to jest? dla kogo? Ile kosztuje?

lut 21, 2020 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Faktoring jest coraz popularniejszą usługą finansową, która polega na sfinansowaniu kredytu kupieckiego. Z dużym powodzeniem zastępuje ofertę kredytu dla przedsiębiorców, którzy w danym momencie pilnie potrzebują kapitału, ale nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej. 

Faktoring to usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy natychmiast po dokonaniu sprzedaży, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową. To kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia firmie płynność finansową, pozwala zwiększyć jej konkurencyjność oraz oddala ryzyko występowania zatorów płatniczych.

Krok po kroku

 • wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar – wystawiasz swojemu klientowi fakturę z odroczonym terminem płatności
 • fakturę przekazujesz faktorowi, tj. firmie faktoringowej (instytucje bankowe, wyspecjalizowane spółki faktoringowe)
 • od faktora otrzymujesz zaliczkę z przesłanej faktury
 • klient spłaca należność z faktury firmie faktoringowej
 • faktor wypłaca pozostałą część należnych pieniędzy z faktury

Dla kogo faktoring?

Faktoring polecany jest na każdym etapie prowadzenia działalności. Usługa faktoringu dedykowana jest zarówno dynamicznie rozwijającym się firmom, które nie chcą czekać na pieniądze z wystawionych faktur, ale również przedsiębiorstwom z przejściowymi kłopotami w utrzymaniu płynności finansowej. Faktoring doskonale sprawdza się w czasie kryzysu, jak i stabilnej sytuacji gospodarczej, ponieważ decyzja o przyznaniu finansowania nie jest podejmowana jedynie na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Oferta świetnie sprawdzi się w przypadku firm, które nie mogą pozwolić sobie na nieterminowe otrzymanie zapłaty za wykonanie usługi, a ich działalność zależy w dużej mierze od możliwości kolejnych inwestycji w nowe zlecenia realizowane dla nowych klientów.

Usługa faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

 • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności
 • współpracują z gronem stałych odbiorców
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania
 • chcą poprawić swoją płynność finansową
 • dynamicznie się rozwijają
 • chcą wejść na nowe zagraniczne rynki
 • doświadczają przejściowych kłopotów
 • chcą zapewnić firmie płynność finansową
 • chcą zwiększyć konkurencyjność swojej firmy
 • chcą uniknąć zatorów płatniczych
 • chcą się dynamicznie rozwijać
 • potrzebują stałego obrotu środkami.

Korzyści z faktoringu:

 • finansowanie bez wymogu przedstawiania trwałych zabezpieczeń – wystarczy cesja wierzytelności na faktora, weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku
 • szeroki wybór usług dostępnych oprócz finansowania (rozliczenia, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka, windykacja)
 • oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych ze ściąganiem należności
 • bezpieczeństwo transakcji dzięki rzetelnej kontroli należności i szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców
 • gwarancja uzyskania zapłaty także w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub przewlekłej zwłoki w zapłacie
 • poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności
 • poprawa relacji handlowych dzięki odciążeniu ich z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze
 • poprawa wskaźników finansowych dzięki zamianie należności w gotówkę
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców, przez co nie muszą się martwić o to, czy zapłata przyjdzie na czas i mogą zaoferować Twojej firmie dodatkowe upusty
 • faktoring w odróżnieniu od kredytu obrotowego, nie obniża zdolności kredytowej Twojej firmy.

Ile kosztuje faktoring?

Koszt faktoringu uzależniony jest bezpośrednio od wysokości wierzytelności, okresu, w jakim na nastąpić spłata zobowiązania oraz ilości umów faktoringowych zawartych między stronami.

Kto może skorzystać z faktoringu?

 • wszystkie firmy (w tym JDG, startup’y i przedsiębiorstwa z sektora MŚP), które rozliczają się bezgotówkowo na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności,
 • przedsiębiorcy, którzy szukają alternatywnych metod finansowania bieżącej działalności swojej firmy i którzy nie mają wystarczającego kapitału obrotowego by taką działalność sfinansować,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć swoją atrakcyjność względem potencjalnych odbiorców, oferując im wydłużone terminy płatności, przy zachowaniu płynności finansowej własnego przedsiębiorstwa,
 • firmy, które na co dzień borykają się z problemem braku płynności finansowej, spowodowanym zamrożeniem pieniędzy w wystawionych fakturach,
 • firmy z branży transportowej, HoReCa, budowlanej, handlowej i usługowej czy produkcyjnej, w których trend na „długie terminy płatności” i „niepłacenie na czas” jest szczególnie widoczny.

Facebook Icon